yazilimweb tasarim
Home / BLACE / Istraživanje Topličkog centra 100 najvećih nabavki u 2020. godini: Od lošeg ka najgorem
Istraživanje Topličkog centra 100 najvećih nabavki u 2020. godini: Od lošeg ka najgorem

Istraživanje Topličkog centra 100 najvećih nabavki u 2020. godini: Od lošeg ka najgorem

Prosečan broj ponuda u 100 najvrednijih nabavki u 2020. godini sa katastrofalnih 1,51 u 2019. pao je na tragičnih 1,34, pokazalo je istraživanje Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava. Sa jednim ponuđačem sprovedeno je 75 postupaka, 18 postupaka sa dva, 5 postupaka sa tri i 2 postupka sa četiri ponuđača, a na spisku kompanija koje su dobijale najvrednije ugovore sa državom, nalazi se i nekoliko onih koje godinama unazad nose epitet „bliskih vlasti“. To je prema mišljenju Dragana Dobrašinovića, direktora Topličkog centra, dokaz da su postupci javnih nabavki pretvoreni u paravan za političku korupciju najvišeg nivoa – čija se cena plaća budžetskim novcem.

Kako pokazuju rezultati istraživanja Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava ukupna vrednost 100 najvećih nabavki u 2020. godini iznosila je 96,4 milijardi dinara, odnosno 820,3 miliona evra. Poređenja radi, u 2019. godini vrednost 100 najvećih nabavki iznosila 79,9 milijardi dinara, odnosno 678,8 miliona evra, što je predstavljalo 18,15 odsto vrednosti svih ugovorenih javnih nabavki u toj godini.

Najvredniji ugovor u 2020. godini iznosio je 7.726.033.000 dinara, odnosno 65.724.386 evra po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora. Ugovor je zaključen između JKP Direkcije za javni prevoz Grada Niša i ponuđača Niš ekspres a.d. za nabavku usluga prevoza putnika na teritoriji Grada Niša – paket linija 1. Nabavka je sprovedena u otvorenom postupku, a učestvovao je jedan ponuđač – pokazalo je ovo istraživanje.

Sa druge strane, stoti po vrednosti ugovor u 2020. godini iznosio je 316.650.000 dinara, odnosno 2.692.957 evra po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora. Ugovor je zaključen između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i ponuđača Telekom Srbija a.d za nabavku usluga mobilne telefonije. Nabavka je sprovedena u otvorenom postupku, a učestvovao je takođe jedan ponuđač.

Prosečan broj ponuda za sto najvrednijih nabavki u 2020. godini iznosio je 1,34, dok je u 2019. godini iznosio 1,51. U 2020. godini sa jednim ponuđačem sprovedeno je 75 postupaka, 18 postupaka sa dva, 5 postupaka sa tri i 2 postupka sa četiri ponuđača. U otvorenom postupku sprovedene su 93 nabavke, 4 u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, jedna u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva i jedna u konkurentnom postupku sa pregovaranjem – piše u istraživanju.

Sa kim je najviše poslovala država

Najveći naručioci u 2020. godini, kada su u pitanju 100 najvrednijih javnih nabavki, su: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša, JKP GSP Beograd, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za rezerve energenata.

R.br. Naziv naručioca Broj nabavki Vrednost
(RSD)
Vrednost
(EUR)
1. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ 17 18.920.209.000 160.931.930
2. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša 3 10.428.244.000 88.711.127
3. JKP GSP Beograd 2 8.484.924.000 72.162.469
4. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima 2 5.815.849.000 49.469.600
5. Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za rezerve energenata 3 4.867.900.000 41.399.527

                Najveći naručioci u 2020. godini

Što se tiče ponuđača najvrednije ugovore, kada su u pitanju sto najvećih nabavki, zaključili su: NIS a.d. Novi Sad, Termomont d.o.o. Beograd, Niš ekspres a.d. Niš, MPP Jedinstvo a.d. Sevojno  i Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd.

R.br. Naziv ponuđača Broj nabavki Vrednost
(RSD)
Vrednost
(EUR)
1. NIS a.d. Novi Sad 12 16.334.504.000 138.921.027
2. Termomont d.o.o. Beograd 5 8.390.951.000 71.365.385
3. Niš ekspres a.d. Niš 1 7.726.033.000 65.724.386
4. MPP Jedinstvo a.d. Sevojno 4 5.921.144.000 50.360.552
5. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd 2 4.356.813.000 37.053.523

                          Ponuđači sa najvrednijim ugovorima u 2020. godini

Ako izuzmemo NIS, koji je praktično monopolista kada je u pitanju prodaja naftnih derivata državnim entitetima, najvrednije ugovore zaključio je Termomont d.o.o. Beograd. Naime, Termomont d.o.o. Beograd je samostalno ili kao član grupe ponuđača zaključio 5 od 100 najvrednijih ugovora u 2020. godini čiji je iznos 8.390.951.000 dinara, odnosno 71.365.385 miliona evra. Prema podacima Agencije za privredne registre ukupni poslovni prihodi preduzeća Termomont d.o.o. u 2019. godini iznosili su 2.618.507.000 dinara, odnosno 22.267.579 evra, dok je samo u pet navedenih ugovora prihod uvećan za tri puta. Iz navedenih pokazatelja nedvosmisleno je da se prihodi preduzeća Termommont d.o.o. u poslovima sa državom enormno uvećavaju – navodi se u zaključcima istraživanja.

R.br. Naziv ponuđača Broj nabavki Vrednost
(RSD)
Vrednost
(EUR)
1. NIS a.d. Novi Sad 12 16.334.504.000 138.921.027
2. Termomont d.o.o. Beograd 5 8.390.951.000 71.365.385
3. MPP Jedinstvo a.d. Sevojno 4 5.921.144.000 50.360.552
4. Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad 4 2.311.201.000 19.654.429
5. Emporio Team d.o.o. Beograd 3 1.823.551.000 15.507.394
6. Oracle Srbija & Crna Gora d.o.o. Beograd 3 1.488.678.021 12.660.507
7. Elektromontaža d.o.o. Kraljevo 3 1.419.517.000 12.071.924
8. Khaoticen d.o.o. Beograd 3 1.251.305.000 10.641.165

                    Ponuđači sa najvećim brojem ugovora u 2020. godini

Dobrašinović: Ovo je paravan za korupciju

Komentarišući rezultate do kojih su došli u ovom istraživanju, direktor Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović kaže da oni pokazuju da je ceo sistem javnih nabavki obesmišljen.

Vrh vlasti je napravio kartel sa sebi bliskim delom poslovnog sektora i uništio zdravu konkurenciju. Postupci javnih nabavki su pretvoreni u paravan za političku korupciju najvišeg nivoa čija se cena plaća budžetskim novcem i koja je unapred ukalkulisana u cenu. Cilj ovakvih poslova je učvršćivanje poslovnog i političkog monopola, a ovako sprovedene javne nabavke su suprotstavljene istinskom javnom interesu. Oni koji su ih osmislili i sprovode, a to su predatorski vrh vlasti i njima bliska preduzeća, su neprijatelji građana Srbije i svega zdravog u ovoj zemlji – naglašava Dobrašinović.

Objavljivanje ove priče omogućeno je kroz projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Stavovi izneti u ovoj priči su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ), niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top